dimarts, 11 de novembre de 2008

Aula d'acollida del SES Badalona

FUNCIONAMENT DE L’AULA D’ACOLLIDA

L'Aula d'Acollida és l'espai de trobada i primer contacte que té l’alumnat nouvingut amb el centre i, en molts casos, amb el que serà el seu entorn més immediat. És un recurs temporal que cada persona utilitza en funció de les seves necessitats individuals. És per això que cada alumne/a té un horari individualitzat que canviarà a mesura que la seva competència lingüística vagi augmentant. Trimestralment es fa la revisió dels horaris individuals i l'alumnat amb prou competència lingüística, es va incorporant a l'aula ordinària.
L'equip docent d'aula d'acollida està format per professors/es que representen les àrees de Llengua Catalana, Matemàtiques, Experimentals i Socials. L’alumnat s’incorpora a l’aula ordinària a les matèries d’Educació Física, Música i Educació Visual i Plàstica.
S’incorporen també a la matèria de Llengua Castellana, Llengua Anglesa o Llengua Francesa si en el seu país d’origen n’han estudiat.
A mesura que vagin entrant a l’aula ordinària, rebran la formació a partir d’un currículum adaptat on primarà la comprensió i expressió lingüística per sobre dels continguts de la matèria.
Si l'alumnat ve escolaritzat del país d'origen, en les diferents matèries es fa, bàsicament, vocabulari específic per tal que puguin traduir els conceptes ja sabuts. En el cas que l'escolarització sigui deficient es recolzarà l'adquisició dels continguts i procediments que els manquin.
A la tutoria es treballa la comprensió de l'entorn immediat (normes bàsiques de convivència, resolució de conflictes per falta de comunicació i/o comprensió, metodologies d’aprenentatge diferent ...) i la de l’entorn ciutadà (coneixement del barri, de la ciutat, mitjans de transport, recursos sanitaris, biblioteca...) Es fan sortides als diferents equipaments.
Com que l'aula d'acollida és un recurs temporal, l'alumnat té un currículum el més individualitzat possible, la qual cosa fa que l'alumnat pugui estar atès segons les seves necessitats, però també fa que els grups siguin heterogenis i que s'hagi de treballar per racons o a diferent nivells dins de la mateixa aula i una sola professora. Els recursos informàtics són molt importants ja que permeten una redistribució dins de l’aula en funció de les necessitats i un aprenentatge individualitzat (recursos autoformatius: Galí, Vincles... recursos no destinats a l’aprenentatge directe de la llengua: zona clic, caceres del tresor...
Un dels esculls que ens trobem és que es pot matricular gent mentre quedin places a l’institut, això vol dir que en qualsevol moment et pot arribar gent nova amb tot el ventall de casuístiques: escolaritzats, sense escolaritzar, coneixent l’alfabet llatí, sense conèixer l’alfabet llatí...
Un altre dels factors a tenir en compte és el dol migratori. Estem parlant d’adolescent que no han escollit emigrar, que en el millor dels casos han estat consultats, però que molt sovint simplement els ha esta notificat. Reunificacions familiars de famílies que mai no han existit perquè normalment el membre que els reclama des d’aquí ho fa quan ja porta molts anys i ha pogut sortir-se’n. En molts casos estem parlant de convivència entre desconeguts en un moment delicat del creixement humà. Desconeguts que, a més, quan els han fet venir tampoc no conviuen amb ells perquè es passen la major part del dia treballant.

(Missatge extret del bloc del SES Badalona. Clicant sobre el títol d'aquest missatge hi podreu accedir)

"Aprendre a conèixer
Aprendre a fer

Aprendre a viure plegats
Aprendre a ser" (Nous objectius per a l'educació, Informe Delors, UNESCO)


Cap comentari:

Publica un comentari