divendres, 15 d’abril de 2011

Carpeta d'acollida

La Carpeta d’acollida integra un conjunt de materials adreçats a facilitar el primer contacte de les persones nouvingudes a les Balears amb la llengua catalana. Així, a més d’un vocabulari bàsic (el Diccionari visual), una petita explicació del que és la llengua catalana (El català llengua d’Europa) i informació sobre el voluntariat lingüístic, la carpeta mateixa esdevé una eina per afavorir la integració, ja que s’hi recullen els principals centres que organitzen cursos i tallers de català arreu de les Illes Balears.
Aquesta Carpeta es distribueix mitjançant la col·laboració dels consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera (a les oficines d’informació i atenció als estrangers), de l’Administració General de l’Estat a les Illes Balears (a les oficines i centres d’estrangeria de Mallorca, Menorca i Eivissa) i dels principals consolats i viceconsolats amb seu a l’arxipèlag.

Documents:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada