dilluns, 24 de novembre de 2008

SISÈ SIMPOSI: Llengua, Educació i Immigració: Girona 20 i 21 de Novembre. Més comunicacions destacades.

Efectes del context sociolingüístic en el coneixement de la llengua de l'escola de l'alumnat d'origen estranger al finalitzar sisè de primària. Judith Oller
Aquesta comunicació sorgeix d'una tesi doctoral de na Judit Oller. La recerca aborda aquesta problemàtica i té com a objectiu analitzar els efectes del context sociolingüístic. En concret, aprofundeix sobre les interrelacions entre l'entorn de l'alumnat, el temps d'estada a Catalunya i la llengua familiar per tal d'oferir alguns elements de reflexió per les polítiques educatives.

Els resultats obtinguts posen de manifest que el coneixement escrit tant en català i com en castellà de l'alumnat estranger s'incrementa molt a mesura que el context sociolingüístic és catalanoparlant. L'alumnat nouvingut té millors nivells de llengua quan s'estableix continuïtat entre la llengua de l'escola i la llengua amb presència social majoritària. Ella proposa tres elements principals: la importància del treball de llengua oral dins l'aula ordinària, el treball en petits grups heterogenis i el valor de la llengua familiar de l'alumnat estranger com a recurs per aprendre la llengua de l'escola.
http://www.tesisenxarxa.net/TDX-1031108-101550/


Una tutora de grup i un tutor d'acollida treballen junts dins de l'aula ordinària: Aprendre llengua treballant Coneixement del Medi.
En un grup de 5è d'un CEIP d'Esplugues el percentatge d'alumnat nouvingut és del 50% (en el grup de l'experiència és del 90%). Després d'uns mesos en què el tutor de l'aula d'acollida ha treballat l'anticipació de continguts, els dos tutors convenen que no té sentit separar el grup en dues meitats per treballar el mateix i acorden treballar junts dins l'aula ordinària. Treballen lèxic i textos especialitzats, aprenentatge en grups de treball cooperatiu, creació de murals i organització de la informació. La tutora del grup ordinari ha notat una certa milloria en els resultats obtinguts. La presència dels dos professors facilita l'acompanyament de l'alumnat i augmenta les possibilitats del grup de participar activament a les tasques amb un alt grau de motivació. El tutor d'acollida valora positivament poder veure quines són les necessitats reals dels nens/es nouvinguts a la classe ordinària i la tutora del grup ordinari declara comprendre millor les necessitats lingüístiques que impliquen les activitats proposades.


Una experiència poètica a les aules d'acollida de primària.
Projecte "Poció" Poesia i Educació: http://www.ub.edu/aulapoesiabarcelona/pocio/)
En aquesta experiència duta a terme al CEIP Pallaresa de Santa Coloma de Gramenet tenien aquests objectius: Posar en contacte a l'AIT amb la nostra llengua, Desenvolupar la competència comunicativa, Experimentar les possibilitats creatives del llenguatge poètic i Desenvolupar capacitats comunicatives, lingüístiques, culturals i socials a partir de la poesia.
L'experiència es desenvolupà en les fases següents:
1a fase: organització i selecció de les poesies.
2a fase: disseny i realització d'activitats de motivació, de comunicació (escoltar, llegir, parlar, recitar), de reflexió i descobriment i de recreació.
3a fase: valoració de l'activitat per part de l'alumnat.
Conclusions:
S'ha aconseguit desenvolupar les possibilitats comunicatives, ha enriquit la seua llengua, s'ha convertit en un factor de cohesió social, s'ha convertit en un recurs molt motivador i engrescador. Tot això en un clima molt agradable.

Cap comentari:

Publica un comentari