dijous, 9 d’octubre de 2008

Enllaços destacats

En aquest bloc anam penjant, classificats en diferents apartats, enllaços a documents, recursos i experiències didàctiques que consideram d'interès per a la nostra pràctica docent. Tot seguit us comentam els que creim que són més útils i innovadors.

A més dels nombrosos recursos que trobareu clicant sobre les imatges Recursos didàctics i Aula d'acollida, a l'apartat Les TICS a les aules d'acollida hi trobareu activitats en línia i exemples d'activitats amb ordinador per a alumnat nouvingut. Hi podeu treballar temes de llengua catalana, ciències naturals i ciències socials.
Els temes de llengua catalana han estat seleccionats a partir dels tractats en el Nivell Inicial de català, alhora extrets del Nivell Llindar per a escolars de 8 a 14 anys (identificació personal, ensenyament i educació, domini de la llengua, relacions familiars...).
Els temes de ciències naturals han estat seleccionats a partir dels grans temes més habituals en el currículum de ciències naturals de Primària i Secundària. Són els següents: els animals, el cos humà, la Terra i l'univers i el medi ambient.
S’han triat aquells temes que d’alguna manera poden proporcionar a l’alumnat que acaba d’arribar i que no té competència en llengua catalana més ajudes per poder-se situar en el seu currículum.
Trobareu recursos per a les ciències socials al Taller de ciències socials, uns materials que adapten els continguts del currículum de geografia per a l'alumnat nouvingut i per a l'alumnat amb dificultat de comprensió. Conté materials i solucionari.

A l'apartat Escola inclusiva, hi podeu trobar informació de com elaborar adaptacions curriculars, amb exemples concrets d'adaptacions de l'àrea de ciències socials. En aquest altre enllaç http://www.xtec.cat/~malsius2/2tot_NV.htm hi trobareu més unitats didàctiques de ciències socials.

A l'apartat Programacions, hi trobareu la programació de llengua catalana per alumnat nouvingut elaborada a partir del llibre Nivell Llindar per a escolars de 8 a 14 anys, utilitzada per a l'elaboració dels llibres Vincles i també una programació completa per a alumnat nouvingut a primària, en què s'hi recullen els 11 temes de la programació de nivell inicial de català (A1, usuari bàsic) per a escolars de 8 a 16 anys. Es tracta d'una proposta adaptable a les necessitats de cada aula i oberta a noves aportacions, elaborada pel grup de treball de tutors i tutores d'aula d'acollida de Badalona.

A l'apartat Programa d'Interlocució-Traducció, hi podeu trobar una sèrie de documents traduïts a diferents llengües per facilitar la comunicació amb les famílies nouvingudes (justificació d'absències, convocatòries de reunions, autoritzacions per participar en activitats extraescolars...). Els documents hi són disponibles en anglès, alemany, àrab, rus, búlgar, xinès, castellà i català.

Clicant sobre la imatge Interculturalitat trobareu tot un seguit d'enllaços per realitzar activitats i informacions diverses per treballar aquest aspecte a l'aula (Edualter, Entrecultures...).

A l'apartat Vídeos Acollida, hi trobareu diversos vídeos de l'edu3.cat en què s'expliquen les experiències de diferents aules d'acollida i centres en general, així com altres aspectes relacionats amb l'acollida lingüística i cultural. Destacam com a exemple de centre acollidor el vídeo sobre l'IES Miquel Tarradell, també és interessant el reportatge sobre el pla d'acollida per a persones nouvingudes que realitzen els serveis socials de l'ajuntament d'Olesa de Montserrat o les reflexions que la professora Carme Junyent fa a la conferència "La llengua com a factor educador", oferint recursos innovadors per ser aplicats a l'aula. (Per poder veure els vídeos heu de tenir instal·lat el Real Player)

De l'apartat Cursos de català en línia, volem destacar especialment el nou curs http://www.parla.cat, un espai virtual d’aprenentatge que posa a l’abast de tothom materials didàctics per aprendre la llengua catalana. Es tracta d'un recurs d'última generació que no té limitacions d'edat, residència, origen o nivell de coneixement previ de la llengua dels eventuals alumnes. Les instruccions del curs i els enunciats de les activitats estan disponibles en el nivell bàsic en castellà, anglès, francès i alemany. És una iniciativa conjunta de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i de l'Institut Ramon Llull.

A l'apartat Bones pràctiques, hi trobareu una web que és una mostra i una proposta alhora que ens pot apropar a la realitat lingüística dels nostres centres educatius i ens pot permetre treballar la llengua oral des de diferents experiències, des de converses en llengües maternes a recitals de poesia en català realitzats per alumnes de molt diversa procedència.

De l'apartat Normalització lingüística, volem destacar el nou programa de la TEF "Treu la llengua", que s'emet cada dilluns a les 22.45 h., un programa d'un format curt i amè sobre el català que es parla a les Pitiüses.

I finalment, de l'apartat Blocs, volem recomanar el bloc de l'APREP (Recursos educatius sobre Eivissa i Formentera) que neix amb l'ànim d'intentar reunir activitats educatives sobre Eivissa i Formentera i que pot ser útil per donar a conèixer als nostres alumnes nouvinguts la cultura de les Pitiüses.

"L'exclusió d'una llengua és l'exclusió de la comunitat que la parla."
(Elin Haf Gruffydd, director del Mercator Media Centre, gal·lès)

Cap comentari:

Publica un comentari