dimarts, 7 de desembre de 2010

El professorat de secundària de ciències davant la incorporació de l’alumnat immigrat a l’aula de ciències: idees, pràctiques i noves propostes. Montserrat Torramilans Lluís

Em aquest document Montserrat Torremilans ens dóna unes pautes per atendre l'alumnat nouvingut a l'aula ordinària. Tot i que  fa referència a l'àrea de ciències, les propostes que ens fa serveixen per a totes les àrees.

En quin “esglaó de l’escala” ens trobem i quines propostes de millora ens podem plantejar fer per a situar-nos progressivament en esglaons superiors?
A: Ja ho faig sempre
B: Ho faig sovint
C. Encara no ho he fet, però m’ho puc plantejar
D: De moment, no veig viable fer-ho

                                                                                                                                  
http://calaix-dels-mals-endrecos.googlegroups.com/web/hipotesisprogressio.pdf?gda=Sy7IxkkAAABntU5b6_2Dn_W_Tol2-t9qwJxq8rNIHBRVv8ZJgn0VpA3sm3E-t0P0-c_bXc8gqzIUcBwIrOwsW3RIu5VZGP9whAioEG5q2hncZWbpWmJ7IQ

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada