dissabte, 4 de desembre de 2010

Algunes dades demogràfiques d'interès referents a la població jove de les Illes Balears entre els 15 i els 29 anys
Abandonament Escolar/Continuïtat
Abandonament a l’ESO (Serra, Carles; Palaudàrias, Josep Miquel. Continuar o abandonar. L'alumnat estranger a l'educació secundària. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 2010. Informes Breus 26) :
· 40% incorporació tardana no finalitza
· Subsaharians, sudamericans i asiàtics

Postobligatòria: (CAIB)
· Batxillerat: Joves espanyols: 30%
· Immigrants 8%
* Alumnat marroquí només continua el 2,7%

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada