dimecres, 29 de desembre de 2010

1a Jornada d'Intercanvi d'Experiències Pedagògiques entre els territoris de parla catalana

Tortosa, 21 i 22 de gener de 2011
La diversitat de les societats actuals, fruit dels moviments de població de les darreres dècades i de la necessitat de potenciar el coneixement de llengües en el marc europeu, ens aboquen al repte de fer propostes innovadores per donar resposta a la realitat multilingüe dels nostres centres educatius i a la necessitat de formar ciutadans realment plurilingües.
En aquest marc, el conjunt d’administracions dels territoris de parla catalana volen impulsar, amb l’organització de la primera jornada ENSENYAR I APRENDRE LLENGUA EN EL CONTEXT ACTUAL, un espai d’intercanvi d’experiències educatives centrades, en aquesta ocasió, en el procés d’acollida de l‘alumnat nouvingut i en el tractament integrat de llengua i continguts, com a resposta a la necessitat de dotar el conjunt de l’alumnat de les competències comunicatives lingüístiques que són a la base de tots els aprenentatges.
La Jornada s’articula a partir de tres eixos de treball:
Eix 1. Acollida inicial alumnat nouvingut
Eix 2. Transició aula ordinària alumnat nouvingut
Eix 3. Tractament integrat de llengua i continguts (TILC)
Trobareu tota la informació que necessiteu (programa, full d'inscripció) al bloc:
http://primerajornadaterritoris.blogspot.com/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada