dimecres, 3 de novembre de 2010

Ponència interessant

El proper dimecres 10 de novembre a les 16.30h. al CEP d'Eivissa i dins del Seminari "De l'Aula d'Acollida a l'Aula Ordinària" tindrà lloc la ponència de la professora Montserrat Alsius. Aquesta ponència és oberta a tot el professorat interessat, encara que no estigui inscrit al seminari.
Montserrat Alsius és llicenciada en història i ha treballat des de la seva època d'estudiant a l'ensenyament, donant classes de català durant uns quants cursos i després de ciències socials. Al llarg d'aquests anys ha treballat algun curs a l'escola privada i a l'escola pública des del curs 82-83 fins al 2009/10, curs en què es jubila. Els primers cursos va estar a primària i a partir del 83-84 a secundària. El curs 2004-05 va tenir una llicència d'estudis, que li va permetre elaborar una pàgina web, i durant 2 anys va ésser assessora LIC (llengua, interculturalitat i cohesió social). És en aquests anys, sobretot, que entra en contacte amb aules d'acollida i en general amb la realitat dels nouvinguts, i que comença a elaborar alguns materials per aquest alumnat per a l'aula ordinària.
Aquest curs, el primer de la seva jubilació, està col·laborant amb el departament d'educació en l'elaboració de materials de ciències socials de 1r d'ESO per treballar amb TIC.

Desenvolupament de la sessió:
4 blocs:
Intervenció més teòrica ( tot i que la majoria de coses que exposarà intentarà que siguin el més pràctiques possible )
1. Planificació, estructuració de les classes, continguts i metodologia utilitzant les TIC. Alguns exemples d'adaptació de materials per alumnat nouvingut i alumnat en general .
2. Criteris a tenir en compte a l'hora d'adaptar materials. Selecció d'objectius i continguts. Exemplificació d'unitats adaptades. Alguns recursos TIC
Treball pràctic
3. Preparació ( 3 o 4 persones ) en grup de l'adaptació d'un tema ( o apartat d'un tema )
4. Presentació per part de cada grup del treball preparat.
Tots els exemples que presentarà de materials adaptats són de C. Socials, n'hi ha de primària i de secundària, però sobretot de 1r cicle d'ESO, que és del cicle on té més experiència, tot i que la filosofia aplicada és vàlida per a qualsevol matèria.
L'apartat de treball pràctic és realitzarà a l'aula d'ordinadors.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada