dimecres, 17 de novembre de 2010

Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar

La traducció i l’adaptació al català del document Common European Framework for Languages: Learning, Teaching, Assessment, elaborat pel Consell d’Europa, va ser impulsada pels governs d'Andorra, Catalunya i les Illes Balears com un dels objectius de l’any 2001, Any Europeu de les Llengües, seguint la recomanació del mateix Consell d’Europa de fer-ne traduccions a tantes llengües com fos possible per contribuir de manera més eficaç a la difusió dels continguts i a promoure’n l’ús.
L’objectiu d’aquest document és proporcionar unes bases comunes per a la descripció d’objectius, continguts i mètodes per a l’aprenentatge de llengües de manera que els cursos, els programes i les qualificacions descriguin d’una manera exhaustiva el que han d’aprendre a fer els aprenents de llengua a l’hora de comunicar-se i quins coneixements i habilitats han de desenvolupar per ser capaços d’actuar de manera efectiva.
En aquest document no hi trobareu ni respostes ni solucions concretes a qüestions o problemàtiques concretes. Hi trobareu plantejaments i anàlisis però no respostes. La finalitat del marc no és prescriure ni tan sols recomanar un mètode de treball concret, sinó presentar diferents opcions i convidar l’usuari a reflexionar sobre la seva pràctica habitual i ajudar-lo a prendre les seves pròpies decisions.
Clica en aquest enllaç per accedir-hi: Marc europeu comú

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada