dimarts, 16 de novembre de 2010

Informe individual de l'alumne/a NESE

Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associades a la seva incorporació tardana al sistema educatiu espanyol (AIT).

L’alumnat que s’incorpora tard al sistema educatiu espanyol amb desconeixement de la cultura i d’alguna de les llengües de les Illes Balears es considera alumnat NESE (Necessitats Específiques de Suport Educatiu).
Quan l'alumne/a està escolaritzat a qualsevol curs a partir del 2n cicle de primària fins al final de l'Educació Secundària Obligatòria s'ha de considerar de necessitat específica de suport educatiu, i així es farà constar al GESTIB, durant dos cursos escolars com a màxim, termini adequat per acabar amb un suport lingüístic de caire intensiu i passar a una altra tipologia de suport lingüístic ordinari, si cal.
* L'alumnat provinent d'altres comunitats autònomes, amb escolarització normalitzada a la seva comunitat autònoma d'origen, que presenta desconeixement de la llengua catalana i que no du associada una problemàtica social o econòmica no es considera alumnat NESE, malgrat pugui ésser candidat a un suport educatiu.
Tota la informació sobre l'alumnat NESE (informe i criteris per a la introducció de dades al GESTIB) la trobareu al web d'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT de la Conselleria d'Educació i Cultura (DGIFP).
Aquí teniu l'informe NESE que s'ha d'omplir per aquest l'alumnat:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada