dimarts, 5 d’octubre de 2010

Tallers Interculturals

La Conselleria d’Educació i Cultura, davant la diversitat cultural que conforma la societat i, en concret, els centres educatius, du a terme el programa PAIRE (Programa d’Acollida, Integració i Reforç Educatiu), destinat a l’alumnat immigrant i a la comunitat educativa que l’acull, amb la finalitat de fomentar l’educació intercultural i potenciar la integració social.
Una de les accions de l’esmentat programa són els TALLERS INTERCULTURALS, que el Servei d’Innovació Educativa de la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat posa a l’abast dels centres educatius per tal d’apropar l’alumnat a manifestacions culturals d’altres països i a les que conformen la nostra pròpia identitat.
Aquests tallers versen sobre temes diversos (formes de vida, activitats i creacions artístiques de diverses cultures, inclosa la nostra) i constitueixen un suport al treball que els centres educatius es plantegen en el seu Pla d’Acollida i en el Pla d’Atenció a la Diversitat pel que fa al tractament de la interculturalitat com a eix vertebrador de la convivència i de la integració de tot l’alumnat en el propi centre.
Els Tallers interculturals contribueixen a l’aprenentatge de les competències bàsiques, especialment pel que fa a la comunicació lingüística, la  competència social i ciutadana, i la cultural i artística.
Els tallers es duran a terme des de l’1 de desembre de 2010 fins al 31 de març de 2011.
Cada taller consta de tres sessions, cada una de les quals, d’una durada d’una hora, va adreçada a un grup-classe diferent, que es realitzaran el mateix dia en el centre educatiu.
Més informació: 

WORD SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada