dimecres, 19 de maig de 2010

Llengua i immigració

Llengua i immigració. La influència de la primera llengua en l'adquisició del català com a segona llengua. Lluïsa Gràcia. Amb la col·laboració de Pere Mayans. Eumo Editorial.
El contingut d'aquesta obra és fruit del treball realitzat en el marc del projecte "Llengua, immigració i ensenyament del català", coordinat per la professora de la Universitat de Girona, Lluïsa Gràcia.
A la primera part de l'obra es fa una aproximació a la realitat sociolingüística de diverses llengües, ja que es considera que per fer una bona acollida a l'alumnat nouvingut i per fer una autèntica educació intercultural és necessari que el professorat disposi d'informació sobre les llengües i les cultures d'origen dels seus estudiants. La segona part se centra a analitzar quins són els mecanismes universals que intervenen en l'adquisició d'una segona llengua. Finalment, a la tercera part es presenten algunes de les principals dificultats lingüístiques dels aprenents de català L2.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada