dijous, 10 de setembre de 2009

SEMINARI: L’ACOLLIDA DE L’ALUMNAT NOUVINGUT

Durada: 24 hores
Places:
Mínim: 10 Màxim: 20

Destinataris: Professorat tutor d’aules d’acollida de primària i secundària i professorat en general que intervé en el PALIC (Pla d’Acolliment Lingüístic i Cultural).

Objectius:

  • Compartir experiències sobre organització, funcionament, criteris metodològics i estratègies didàctiques.
  • Aportar, reflexionar i aprofundir en metodologies i recursos didàctics sobre els àmbits de la llengua, així com també en aspectes interculturals, propostes de treball cooperatiu i aprofundiment sobre el treball didàctic amb els recursos TIC.
  • Crear un espai virtual (moodle) de comunicació.

Continguts:

  • Criteris metodològics i estratègies didàctiques sobre l’àmbit de la llengua i la interculturalitat.
  • Recursos TIC.

Metodologia: El curs tendrà 20 hores presencials (8h de ponència i 12 de treball en grup) i 4 a distància amb l’entorn moodle.

Ponents: Núria Alart, professora Aula d'Acollida IES Olorda, Sant Feliu de Llobregat.

Cosme Garrell, mestre Aula d'Acollida CEIP Mare de Déu del Remei, Alcover, Alt Camp.


Lloc, dates i horari:

DATA

HORARI

LLOC

Dimecres 7 d’octubre

De 16:30h a 18:30h

CEP d’Eivissa

Dimecres 21 d’octubre

De 16:30h a 20:30h

CEP d’Eivissa

Dimecres 11 de novembre

De 16:30h a 20:30h

CEP d’Eivissa

La resta de sessions es consensuaran una vegada iniciat el seminari.


CEP d’Eivissa


Coordinació: Anna Tur i Rubén Peris de l’Equip de suport i atenció a la diversitat i interculturalitat (ESADI) i Lídia Ramón, assessora d’atenció a la diversitat del CEP d’Eivissa.

Certificació:

Per tenir dret a certificació, l’assistència ha d’arribar al 80 % de la fase presencial i realitzar la fase a distància a l’entorn moodle.

Inscripcions i selecció de participants:
Les inscripcions es faran a través del portal del personal (http://portaldelpersonal.caib.es). Un cop publicat el llistat d’admesos, heu de tenir en compte que hi ha un termini per confirmar la inscripció o per renunciar al curs. En el cas que no es confirmi la inscripció no serà admesa la sol·licitud.
En cas de dubte, posau-vos en contacte amb l’assessora del CEP.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada