dilluns, 11 de maig de 2009

Proves avaluació alumnat nouvingut

Aquí teniu les proves per avaluar el nivell de llengua tenint en compte les diferents habilitats comunicatives i la integració escolar de l'alumnat de l'aula d'acollida de Secundària, elaborades pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Espai LIC

És necessari llegir atentament les orientacions i les instruccions d'aplicació d'ambdós instruments per conèixer-ne els objectius, els destinataris i la correcta aplicació.


Nivell de llengua


Integració escolar

Orientacions Orientacions i instruccions d'aplicació
Comprensió oral: Enquesta per a l'alumne/a*
Quadern de l'alumne/a *
Enquesta per al tutor/a de l'aula d'acollida*
Instruccions d'aplicació
Enquesta per al tutor/a de l'aula ordinària*
Expressió oral:
Làmina 1

Làmina 2
Instruccions d'aplicació
(inclou les instruccions de la interacció oral i de l'aplicació de les habilitats comunicatives)

Interacció oral:

Làmina 3
Aplicació de les habilitats comunicatives:

Full de l'alumne/a *
Comprensió lectora:

Quadern de l'alumne/a *

Instruccions d'aplicació

Expressió escrita:

Quadern de l'alumne/a *
Instruccions d'aplicació

* documents que necessiten còpies per a tots els alumnes

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada