dimarts, 3 de març de 2009

Treballem l'expressió oral

L'expressió oral és una de les habilitats comunicatives que sovint es desatén a mesura que el curs avança. En general, durant les primeres sessions amb l'alumnat nouvingut sí que es fa molt èmfasi en el llenguatge oral per tal que els alumnes ens entenguin i puguin expressar-se mínimament al més aviat possible. Però tan bon punt s'han assolit els primers objectius (dir el nom, l'adreça, el telèfon, el vocabulari de la classe, del centre educatiu i de l'entorn més immediat) hi ha com una mena de buit que fa que cadascú s'organitzi com bonament pot i, en molts casos, s'acabin prioritzant la resta d'habilitats comunicatives en detriment de l'expressió oral. Tot seguit us presentam una sèrie de recursos que us poden anar bé per treballar l'expressió oral amb l'alumnat nouvingut.

El Projecte SAL (Suport Acollida Lingüística) pretén posar a l'abast dels resposables de les aules d'acollida o de reforç lingüístic un material senzill, fàcil d'utilitzar i organitzat en sessions seqüenciades en què es fan servir diversos recursos didàctics: jocs de dramatització, de taula, de moviment, tasques individuals, per parelles o petit grup, recursos literaris (poemes, cançons, embarbussaments...), etc.
Un altre material, pensat inicialment per a parelles lingüístiques en programes de Voluntariat lingüístic, però que també pot ser útil per a grups reduïts per treballar la llengua oral és: Compartim converses: 10 sessions de conversa a l'institut amb el llibre Viure a Catalunya. Vocabulari en imatges.També us pot ser servir la Guia didàctica de la col·lecció de 10 làmines Viure a Catalunya, indicada per treballar el llenguatge en situacions comunicatives de la vida quotidiana a les aules dels cursos de nivell inicial i bàsic. El temes tractats són: la casa, el parc, el bar i el restaurant, la ciutat, la muntanya i el camp, la platja i el port, el mercat i el supermercat, el temps, els transports i els oficis. Podeu consultar-les, en format PDF, tant amb els noms impresos com sense.


I per últim també és interessant la Guia per al Cercles de Conversa, que tot i ser elaborada per treballar amb adults, alguns dels temes són útils també per al nostre alumnat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada