dimarts, 18 de novembre de 2008

Nous enllaços d'interès

Dins de l'apartat programacions, hem inclòs un model de programació centrat en el treball de la llengua oral, juntament amb l'explicació que en fan les autores. Es tracta d'una programació útil per al docent, fàcil de consultar, visual i manejable. Presenta un format graella, de tal manera que amb un sol cop d’ull es pot veure el títol del tema, el nom de la unitat, les funcions i els exponents que es treballaran, el vocabulari seleccionat, les activitats proposades i el material recomanat.

A partir de la proposta del Nivell inicial de català A1 - Usuari bàsic, han considerat pertinent treballar vuit temes del total d’onze que presenta. Els temes triats són els següents:
1. Ensenyament i educació
2. El pas del temps
3. Identificació personal
4. Relacions familiars
5. Estats físics i anímics d’una persona
6. Menjar i beure
7. Temps lliure i entreteniments
8. Habitatge i llocs de residència

Aquest document està pensat per al professorat de secundària que treballa a les aules d’acollida, però també pot ser útil als docents que fan classe amb un nombre reduït d’alumnes estrangers en grups de reforç o amb autòctons amb dificultats d’expressió oral.

A l'apartat les TIC a les aules d'acollida, hi trobareu l'enllaç El català a l'aula d'acollida, des d'on es poden treballar amb l'ordinador els temes de la programació del Nivell inicial de català A1 - Usuari bàsic, a més de posar a l'abast altres recursos.

Mitjançant els Quaderns digitals Vindel, podreu generar els vostres propis recursos de matemàtiques (problemes, equacions...) i llengua (sopes de lletres, mots encreuats, completar textos...)

A l'apartat de Blocs, n'hem afegit alguns de nous, com el Cuaderno Intercultural, Atención educativa para el alumnado de origen extranjero o Llengües d'origen, que té l’objectiu de ser un espai d’informació i d’intercanvi d’experiències per a donar impuls a l’educació intercultural.

A més, sense sortir del Bloc, podeu llegir premsa internacional en diferents llengües, fer servir teclats adaptats per a llengües amb alfabet diferent al nostre, fer traduccions en línia, sentir com és pronuncia un mot determinat en altres llengües o saber quina hora és en altres països.

Cap comentari:

Publica un comentari