divendres, 10 de juny del 2011

Material didàctic adreçat a l’alumnat nouvingut, no alfabetitzat, per a l'aprenentatge de la llengua catalana

“Som i estam” i “Del món a les Illes” són dos materials per a l'aprenentatge de la llengua catalana, realitzats per Mercè Oliver, pensats per a alumnes nouvinguts d'entre 11 i 16 anys que no han estat alfabetitzats; encara que també pot ser útil per a l'alfabetització de persones adultes.
El nivell de referència per a l'aprenentatge és l'A1 bàsic. Les activitats es presenten en JClic.
Una part molt important del material són les fotografies (de llicència Creative Commons) acompanyades de locucions. Per fer la tria de les imatges s'han tingut en compte la diversitat, la realitat dels adolescents i l'entorn de les illes Balears.
L'alumnat podrà veure les imatges, escoltar com es diuen i gravar la pròpia veu.
Per utilitzar aquest material no es requereix cap coneixement informàtic especial.
L'objectiu de “Som i estam” és treballar l'expressió i la comprensió oral. L'alumnat ha de poder comunicar-se de manera molt senzilla, plantejar i respondre preguntes breus sobre temes familiars o relacionats amb necessitats immediates.
“Del món a les Illes” està pensat per treballar la lectoescriptura a partir de "paraules generadores" (Paul Freire). És interdisciplinar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada