divendres, 8 de juliol de 2011

Primer programa de llengua catalana elaborat d'acord amb el Marc europeu comú.

La Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya publica el primer programa de llengua catalana elaborat d'acord amb el Marc europeu comú.
El "Programa de llengua catalana de nivell inicial" per a l’ensenyament d’adults és el primer programa d’aquest nivell que s’elabora seguint les orientacions i els criteris proposats pel Consell d’Europa en el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar (MECR) i es correspon amb el nivell de competència inicial (A1), el més baix dels graus de competència lingüística descrits.
El programa, que s’adreça als professionals de l’ensenyament i la dinamització de la llengua catalana, és de llengua general i permet desenvolupar les capacitats comunicatives de l’aprenent. Els destinataris del nivell inicial d’aprenentatge són persones adultes nouvingudes que, generalment, no parlen ni escriuen cap llengua d'origen romànic.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada