dimarts, 7 de juny del 2011

Avaluació alumnat nouvingut

En aquest enllaços trobareu les orientacions i les proves d'avaluació del nivell de llengua i integració escolar de l'alumnat d'incorporació tardana de l'ESPAI LIC del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Hi trobareu proves de comprensió i expressió oral, interacció oral, aplicació de les habilitats comunicatives, comprensió lectora i expressió escrita. Per avaluar el nivell d'integració hi trobareu unes enquestes per a l'alumnat, el tutor/a de l'aula d'acollida i el tutor/a de l'aula ordinària.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada