diumenge, 23 de novembre del 2008

Sisè Simposi: Llengua, Educació i Immigració. Girona, 20 i 21 de novembre

Aquesta edició del Simposi es proposà abordar el tractament de la diversitat lingüística des de la pràctica educativa. Les diverses perspectives implicades -sociolingüística i didàctica, principalment- es tractaren tant des d'un punt de vista d'experts reconeguts en aquesta temàtica com mitjançant l'anàlisi de pràctiques quotidianes a les aules.

La conferència inaugural, "El multilingüisme i l'escola en contextos diversos: una perspectiva comparada", anà a càrrec de la professora canadenca Marie McAndrew, que va fer un repàs dels models d'aprenentage de Gran Bretanya, Canadà, EEUU i Bèlgica per donar resposta a les necessitats dels estudiants nouvinguts, tot respectant, amb graus diferents, el seu multilingüisme. Intentà determinar fins a quin punt els debats i les conclusions de la recerca estrangera poden il·luminar la situació de l'educació multilingüe als nostres centres i alguns dels reptes que tenim plantejats.

De les comunicacions presentades destacam:

Estratègies d'ús lingüístic i d'intercanvi cultural a través de jocs d'arreu del món de Marcel Fité, que recull algunes de les experiències viscudes en la pràctica docent quotidiana a l'aula d'acollida de l'IES Apel·les Mestres de l'Hospitalet de Llobregat. En aquest enllaç podeu llegir aquest treball, fruit d'una llicència d'estudis, que us pot ajudar a treballar la llengua oral a través del joc: http://www.xtec.es/sgfp/llicencies/200708/memories/1793m.pdf

Elaboració d'un reportatge col·laboratiu entre l'IES Quercus i l'Escola d'Adults sobre l'experiència migratòria, presentat per Flora Grané, Ramon Barlam i Guillermina Martínez. Amb els objectius de treballar un projecte comú amb alumnes de l'aula d'acollida i de l'escola d'adults, fer un treball intergeneracional entre adolescents i persones adultes que han viscut i/o estant vivint experiències similars, trencar les barreres de l'aula i obrir les portes del centre, sortint al carrer i col·laborant amb altres centres i institucions que no formen part del món educatiu, surt aquest reportatge de 30': "De tothom, de cadascú".
Al llarg de tot el reportatge hi ha una imatge recurrent: la construcció, entre tots, d'un puzzle gegant del poble on viuen, que reforça la idea que "L'important és sentir que formem part del lloc on vivim". El reportatge mostra la interacció entre protagonistes de dues onades migratòries per compartir records, vivències, somnis i projectes. El mosaic que en resulta ens fa veure que tenim més coses en comú del què pensàvem i que Pequín no és tant lluny de Sevilla com crèiem...
Podeu veure el reportatge clicant en aquest enllaç: http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=34562&p_amb=4921

La dramatització de contes popular catalans, una proposta per a treballar l'oralitat amb els nouvinguts, també a la secundària, presentada per Montserrat Cendra. Aquesta proposta, útil tant a l'Aula d'acollida com a l'Aula Ordinària, vol ser una aposta clara per la interculturalitat i ens fa comprendre que som "més iguals que no diferents". L'autora ha elaborat el Manual del rondallaire intercultural (contes marroquins i catalans): Jo t'explico el Patufet i tu m'expliques l'Alí Babà; i ara, quin representem tots junts?
En aquest enllaç trobareu més informació: http://contesdelmarroc.blogspot.com/2008/11/jo-texplico-el-patufet-i-tu-mexpliques.html

Projecte "digue'm una paraula" , d'Anna M. Moreno. Aquest projecte de l'Aula d'Acollida de l'IES Bernat Metge va néixer de la necessitat d'educar per la convivència i la cohesió social en el marc del centre acollidor. L'elaboració d'aquest documental propicia que els prejudicis lingüístics es facin fonedissos, que el creixement de l'autoestima de l'alumnat nouvingut sigui una realitat i que els alumnes auctòctons es sensibilitzin i valorin les llengües foranes, alhora que s'aprecia l'ús social de la llengua catalana.
Trobareu més informació sobre aquest projecte en aquest enllaç: http://www.xtec.net/~amoren52/indexf.htm

Jo viatjo, tu viatges... nosaltres viatgem, a càrrec d'Isabel Llopis, que presentà una activitat transversal que obre l'AA a la participació d'un gran nombre d'assignatures i que afavoreix l'entrada de tot el professorat a l'aula per escoltar i valorar l'aprenentatge que els alumnes duen a terme. Sovint la desconeixença i la desinformació són els motius de la poca integració dels alumnes d'AA en l'AO i en la dinàmica general de centres.
Amb aquesta proposta l'aula d'acollida es transforma en una agència de viatges ,on els alumnes han de preparar una exposició oral per "vendre" un viatge al seu país d'origen al professorat i alumnat del centre interessat. Aquests valoraran l'exposició mitjançant una graella.
Els alumnes de 2n any d'AA per fer aquesta activitat, que té un més de durada, treballen continguts curriculars de diferents àrees: Llengua catalana (exposició oral i argumentació en públic i a la ràdio), C. Socials (geografia física i humana, economia, art, folklore) , Visual i Plàstica (murals, retolació, grafies...) i C. Naturals (climatologia, vegetació, paisatges).
L'activitat es clou amb un "viatge" de tots els alumnes de l'AA , sortida que serà del tot gratuïta per a l'alumne/a que més viatges del seu país hagi venut.

Una altra conferència interessant fou "L'ensenyament de segones llengües a joves i adults nouvinguts", que anà a càrrec de Félix Villalba, professor d'espanyol com a segona llengua i autor de materials sobre ensenyament de L2. Analitzà els models actuals d'ensenyament de L2 a joves i adults immigrants, identificà les característiques fonamentals d'aquest tipus de pràctica educativa i va proposar noves línies de treball i d'investigació.
En aquest enllaç trobareu informació sobre els seus treballs i investigacions en aquest camp: http://segundaslenguaseinmigracion.es/catalan.html

Pel que fa a les experiències i projectes de centre que es van presentar s'han de destacar:

El projecte de centre del CEIP La Sínia de Vic, que escolaritza des de fa temps un gran nombre d'alumnat estranger de diverses procedències i, com a centre acollidor, adequa la intervenció educativa a tota la comunitat amb l'objectiu d'afavorir la relació i intercanvi entre tot l'alumnat, amb plena igualtat de drets. La llengua és un dels eixos del seu projecte educatiu i s'ha vist la necessitat que l'alumnat assoleixi, en breu temps, l'aprenentatge de la llengua catalana com a eina comunicativa i funcional i de cohesió de grup. L'alumne/a s'ha de desenvolupar com a persona amb una bona autoestima, acceptar socialment els seus companys i entendre i respectar la diversitat cultural que hi ha a l'aula. En aquest enllaç trobareu més informació sobre l'organització d'aquest centre: http://xtec.cat/practicomp/pdf/ceiplasinia.pdf

El projecte d'interculturalitat del CEPR El Chaparral (La Cala de Mijas), amb un 60'5% d'alumnat immigrant, procendent de 36 nacionalitats diferents, sent la més nombrosa la britànica. És especialment interessant la incorporació que fan dels pares i mares en el procés d'ensenyament -aprenentatge dins i fora de l'aula. Podeu trobar més informació d'aquest projecte en aquest enllaç: http://colegiochaparral.blogspot.com/

També fou interessant l'experiència de fusió de models lingüístics de l'Orokieta Herri Eskola de Zarautz que ens explicà Xabier Mujika. Al País Basc, el sistema implantat de models lingüístics, juntament amb el clima sociopolític que s'hi viu, creen un marc en el qual es fa molt difícil la consecució d'objectius a favor de la cohesió lingüística i social. En aquest context complicat de gestionar, s'emmarca el projecte d'aquest centre, inclusiu i intercultural, potser una alternativa de futur per vertebrar una nova societat basca, oberta a tots i a totes. En aquest enllaç hi trobareu més informació: http://www.orokieta.net/orokieta.php?seccion=1&subseccion=3&lang=es

1 comentari:

  1. Companyes,
    Sóc la Montse Cendra, i us vull informar que com que estic en tràmits d'edició del llibre dels contes del Marroc, he tret l'enllaç directa des del meu bloc. Per tant convindria que canviéssiu l'adreça que indiqueu per www.contesdelmarroc.blogspot.com i si voleu consultar el text, el més còmode és que aneu al google i escriviu Montserrat Cendra Jo t'explico el Patufet i tu m'expliques l'Alí Babà.

    Gràcies

    ResponElimina